Vladimír Čech - GEOPLUS, geodet Levoča

Geodetické a kartografické služby, vytýčenie hraníc pozemkov, práce v inžinierskej geodézii.

Vladimír Čech - GEOPLUS, geodet Levoča

GEOPLUS - geodetické a kartografické práce, Levoča a okolie

Geodetické a kartografické služby, vytýčenie hraníc pozemkov, práce v inžinierskej geodézii.

Adresa: Jána Francisciho 1729/28, 05401 Levoča
Telefón:0908980378, 0911264013
Kontaktná osoba:Vladimír Čech
E-mail:geopluslevoca@mail.t-com.sk

Spoločnosť pracuje na trhu od 1.10.2006. Jeho viacročná prax a skúsenosti sú garanciou serióznej a kvalitnej práce spoločnosti.
Cieľom našej spoločnosti sú predovšetkým spokojní zákazníkci.

Ponuka

Geodetické práce

KATASTER NEHNUTELNOSTÍ
* geometrický plán rozostavanej stavby (je to jeden z dokladov potrebný na predloženie v banke, aby ste dostali úver na dostavbu domu)
* geometrický plán pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (je to jeden z dokladov potrebných ku kolaudácii)
* geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (ak chcete deliť svoju parcelu)
* geometrický plán na zlúčenie parciel (ak chcete svoje parcely zlúčiť do jednej)
* geometrický plán na úpravu hranice parcely (ak chcete upraviť hranice svojej parcely)
* geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (ak chcete založiť list vlastníctva na Váš pozemok)
* geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (ak vzniká cené bremeno len na časť pozemku)
* geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (ak chcete, aby Váš pozemok bol zobrazený aj na katastrálnej mape)
* vytýčenie hraníc pozemkov

Pripravíme pre Vás geometrický plán v 3 rovnocenných vyhotoveniach, ak je potrebné aj vo viacerých, samozrejme autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom.


INŽINIERSKA GEODÉZIA
* zriaďovanie vytyčovacích sietí
* vytýčenie stavebných objektov
* kontrolné meranie
* podklady pre projekčnú činnosť
* tvorba účelových máp
* meranie a tvorba digitálnych máp závodov
* polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN
* zameranie vytýčených inžinierskych sietí
* porealizačné zameranie stavby
* zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
* zameranie a výpočet kubatúr

Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch(pdf, dgn, dwg, vyk, vgi, a iné) na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.


OSTATNÉ PRÁCE
* vektorizácia a digitalizácia katastrálných máp a iných mapových podkladov
* ROEP
* zameranie a tvorba mapy cintorínov
* geodetické elaboráty pre výstavbu líniových stavieb

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.