levoca.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Aktuálne spravodajstvo - Mesto Levoča

Slovensko

Súd zastavil exekúciu na budovu Majáka nádeje v Starom Meste

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Okresný súd Bratislava I zastavil exekúciu na budovu neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková, súd tak vyhovel návrhu likvidátora Majáka nádeje, ktorým je od mája Staré Mesto. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Odporúčame:Veľa peňazí a energie sa míňa na riešenie konfliktov, Lajčák vyzýva na predchádzanie sporov Súd exekúciu zastavil pre rozpor exekučného titulu s verejným poriadkom a exekúcia nemôže pokračovať, keďže pri spisovaní notárskej zápisnice viackrát pochybil notár a pri prešetrovaní to skonštatovalo aj ministerstvo spravodlivosti. Súd uznal, že vymáhaný nárok ani nevznikol, a to je skutočnosť, ktorá bráni vymáhateľnosti nároku. Proti uzneseniu možno podať odvolanie v lehote pätnásť dní odo dňa jeho doručenia. Súd vyhovel návrhu “Som rád, že súd vyhovel návrhu mestskej časti a dal nám nádej, že sa túto budovu podarí zachrániť pre mestskú časť a Staromešťanov. Od začiatku sme deklarovali, že dôvody, ktoré viedli k exekúcii, neboli v súlade so zákonom. Urobíme všetko pre to, aby mestská časť o túto budovu neprišla,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Na budovu Majáka nádeje vyhlásil doteraz exekútor tri dražby, ani do jednej sa však nikto neprihlásil. Na prihlásenie do dražby bolo treba zloženie kaucie, aby sa o budovu mohol konkrétny záujemca o dražbu uchádzať. Išlo o 350-tisíc eur. Spreneverenie finančných prostriedkov Budovu neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici spravoval jej štatutár, bývalý majiteľ a riaditeľ Televízie Markíza Pavol Rusko. Staré Mesto s ním ešte v novembri 2015 ukončilo partnerský vzťah po tom, čo Pavol Rusko podľa starostu Radoslava Števčíka spreneveril finančné prostriedky Majáka nádeje. Odporúčame:Okresný súd zakázal portálu vcas.sk používať jeho doménu pre podobnosť s iným názvom Týmto krokom chcela mestská časť ukončiť pôsobenie a činnosť neziskovej organizácie Maják nádeje. Následne 16. novembra 2015 zastupiteľstvo Starého Mesta schválilo uznesenie, aby doručili žalobu o likvidácii Majáka nádeje. V tejto veci však Okresný súd Bratislava I Starému Mestu nevyhovel a nerozhodol o zrušení neziskovej organizácie Maják nádeje. Porušenie povinnosti opatrovať Ďalším konaním riaditeľa Pavla Ruska, ktorý sa zaviazal nehnuteľnosťou na Karpatskej ulici za pôžičku vo výške 600-tisíc eur, vznikol Majáku nádeje dlh a vydali na neho exekúciu. V novembri 2016 sa v tejto veci podľa Nory Remiarovej z komunikačného oddelenia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto začalo aj trestné stíhanie. Staré Mesto dostalo z Krajského riaditeľstva Policajného zboru upovedomenie o začatí konania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Podľa neho neznámy páchateľ, vystupujúci ako štatutárny orgán riaditeľ neziskovej organizácie Majáka nádeje, porušil povinnosť opatrovať a spravovať tento majetok. Krízové centrum Maják nádeje mal poskytovať ubytovanie, poradenstvo a aj ambulantné služby obetiam domáceho násilia a matkám, ktoré sa ocitli v krízovej situácii. Zároveň sa mal starať aj o zanedbávané, zneužívané, týrané deti alebo deti s problémami, ktoré do krízového centra umiestnili na základe rozhodnutia súdu. Viac k témam: Bratislava, exekúcia, Maják nádeje, Staré mestoZdroj: Webnoviny.sk - Súd zastavil exekúciu na budovu Majáka nádeje v Starom Meste © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Súd zastavil exekúciu na budovu Majáka nádeje v Starom Meste

BSK: Župa predstavila návrhy riešenia v prípade Špitálskej

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) - Bratislavský samosprávny kraj informoval na dnešnej tlačovej konferencii o riešeniach, ktoré by umožnili pokračovať v rekonštrukcii líniovej stavby v centre Bratislavy. Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici by vďaka nim mohla byť hotová do začiatku zimného obdobia. Návrh župy zároveň pomôže vyriešiť aj druhý problém, ktorým je vybudovanie novej zastávky. „Ideme v tom istom našom trende odstraňovania byrokratických prekážok. Ideme predložiť nasledovný návrh, ktorý má dve časti. Prvá je, že chceme dohodu s obyvateľmi týchto domov o tom, že zastávka sa premiestni a oni povedia, že súhlasia s tým riešením, ako pôvodní sťažovatelia. Na dosiahnutie dohody potrebujete súhlas Dopravného podniku a aj mesta. Čiže hneď ako skončíme, tak tieto rokovania začneme. Keď sa nám podarí dosiahnuť túto dohodu, to znamená župa, magistrát, dopravný podnik, ale aj pôvodní sťažovatelia, tak by sme urobili ďalší krok, kde už potrebujeme nie technickú dohodu, ale právnu dohodu o tom, aby sa mohla spustiť a teraz od skúšobnej prevádzky cez obnovenie stavebného konania. Teda právny proces, ktorý v zásade umožní čo najskôr pustiť električky. Ja som presvedčený, že keď dosiahneme vecnú dohodu, tak dosiahneme rovnako dohodu aj právnu akým spôsobom spustiť prevádzku, lebo to ohrozuje celé mesto a potom doriešiť rôzne právne modality. To je vlastne plán, ktorý vyplýva z včerajšieho stretnutia so zástupcami pôvodných sťažovateľov, ktorí doniesli pripomienky, dobre vyargumentované a zároveň sme to všetko prešli a oni veľmi jasne povedali, že im ani tento súčasný rozkopaný stav nevyhovuje, čiže boli ochotní k dohode, čo považujem za kladný signál. Každý jeden krok budeme robiť verejne,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom bratislavskej župy je vyhnúť sa zbytočnému predlžovaniu času rekonštrukcie električkových koľají a sprevádzkovať ich čo najskôr. Napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj rozhodoval len o povolení na rekonštrukciu samotnej električkovej trate, navrhuje riešenie, ktoré pomôže odstrániť aj problém súvisiaci s vybudovaním novej električkovej zastávky tzv. viedenského typu. „Tak ako sme sa včera dozvedeli od zástupcu tých, ktorí sa odvolali, oni nič proti rekonštrukcii električkovej trate nič nemajú. Vítajú, že sa trať opraví, pretože tu budú mať menej hluku, plynulejšiu premávku a lepšie sa im bude vychádzať z toho domu. Ďalšia vec je zastávka. Ten postup, ktorý by sme veľmi radi dosiahli je ten, že by sa zrušilo zastavenie stavebných prác tak, aby sa mohla okamžite električková trať dorobiť. To či bude zastávka tu alebo o sto metrov ďalej, o tom môžeme rozhodovať a nič sa nestane, keď bude o tri mesiace neskôr ako trať. Ale na tej trati tak povediac stojí život v Bratislave, verejná doprava, cestujúca verejnosť a dokonca aj tí, ktorí sa odvolali aj tí čakajú, aby plot zmizol, aby mohli plynulejšie vychádzať a vchádzať,“ doplnil Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK.   Viac k témam: BSK Bratislavský samosprávny kraj, Pavol FrešoZdroj: Webnoviny.sk - BSK: Župa predstavila návrhy riešenia v prípade Špitálskej © SITA Všetky práva vyhradené.

logo BSK: Župa predstavila návrhy riešenia v prípade Špitálskej

Fico navštívil Medzinárodnú protikorupčnú akadémiu v rakúskom Laxenburgu

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Na Slovensku sa pripravuje zriadenie úradu na ochranu verejného záujmu, ktorého cieľom bude ochrana ľudí, ktorí budú bojovať proti korupcii poskytovaním kvalitných informácií. Predseda vlády Robert Fico to v piatok uviedol v rakúskom Laxenburgu, kde sa stretol s dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (International Anti-Corruption Academy - IACA) Martinom Kreutnerom. Hovorili o aktivitách smerujúcich k užšej spolupráci v boji proti korupcii na národnej i regionálnej úrovni. „Nechcem ad hoc spoluprácu, bude ideálne, ak sa nám podarí zostaviť trojročný plán spolupráce,“ zdôraznil Fico. Dohoda o spolupráci proti korupcii Dekana IACA požiadal, aby sa tieto aktivity realizovali predovšetkým na Slovensku. Ako ďalej informoval tlačový odbor úradu vlády, premiér spresnil, že pre tento účel je zabezpečené aj finančné krytie. Aktuálne je to 200-tisíc eur. Prostriedky by mali byť využité maximálne efektívne na organizovanie tréningov s prioritným zameraním sa na oblasť súdnictva, zdravotníctva a verejného obstarávania. Na stretnutí v Laxenburgu podpísali dohoda o ďalšej spolupráci v boji proti korupcii v duchu zásad Rule of Law (vláda práva). Dokument konštatuje pripravenosť spolupracovať pri vzdelávaní expertov a profesionálov na národnej a regionálnej úrovni a taktiež záujem podporovať vzájomný dialóg a permanentnú výmenu skúseností. „Pokúšame sa maximálne využiť medzinárodnú spoluprácu, ja sám som pripravený uchádzať sa o príležitosť podeliť sa na pôde IACA s našimi skúsenosťami v protikorupčnom boji,“ zdôraznil premiér. Ako príklad uviedol aj zavedenie pravidla pre postup pri nakladaní s hotovosťou na Slovensku. Ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku Fico súčasne informoval, že vzniká politická vôľa pri príprave nového ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku, pričom dôkazné bremeno by bolo prenesené na osobu, ktorá nevie vysvetliť pôvod majetku. Na rokovaniach v Laxenburgu sa zúčastnil aj riaditeľ Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík, ktorý zdôraznil, že spolupráca v oblasti boja s korupciou dostáva na základe dnešného stretnutia novú a rozšírenú dimenziu, a doplnil, že v rámci konkrétnych aktivít sa pripravujú napríklad aj školenia policajtov o dodržiavaní zásad integrity. Akadémia IACA pôsobí ako vzdelávacia a výskumná inštitúcia s cieľom venovať sa aktívnemu boju proti korupcii, výskumu v tejto oblasti, výchove odborníkov a posilňovaniu expertného dialógu prostredníctvom výmeny medzinárodných skúseností. Sídli v Laxenburgu pri Viedni. Viac k témam: korupcia, Medzinárodná protikorupčná akadémia, Robert FicoZdroj: Webnoviny.sk - Fico navštívil Medzinárodnú protikorupčnú akadémiu v rakúskom Laxenburgu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Fico navštívil Medzinárodnú protikorupčnú akadémiu v rakúskom Laxenburgu

Diaľnica v úseku Mengusovce – Jánovce bude do pondelka uzavretá, rovnako aj Bôrik

POPRAD 22. septembra (WebNoviny.sk) – Od dnešného večera do pondelka 25. septembra bude uzavretá diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, a to v úseku od 314,750 km po 323 km vrátane tunela Bôrik. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína s pravidelnou jesennou údržbou a kontrolou, ktorá čaká všetky diaľničné tunely, informovala o tom jej hovorkyňa Michaela Michalová. Ľavá tunelová rúra bude uzavretá od piatka od 20:00, o dve hodiny na to uzavrú aj pravú rúru, zavreté budú do pondelka do 14:00. Komplexná údržba "V tuneloch Sitina, Branisko, Bôrik, Šibenik, Horelica, Svrčinovec a Poľana vyčistíme ostenia tunelov, stropné konštrukcie, chodníky, vozovku, drenáž a kanalizačnú sieť aj štrbinovú kanalizáciu. Ošetria sa tiež nerezové súčasti dverí, SOS kabíny a osvetlenie. Skontrolujeme tlak v požiarnych hadiciach a hydrantoch, prečistíme ventiláciu, opravíme stavebné objekty tunelov a urobíme servis na technologických objektoch tunelov," uviedla Michalová. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Odporúčame:Úsek diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 bude čiastočne uzavretý, prebehne údržba vozovky Po prácach v Bôriku sa pracovníci NDS presunú do tunela Šibenik na diaľnici D1 Jánovce - Jablonov, ľavá tunelová rúra bude uzavretá od 8:00 piatka 29. septembra, pravá od 9:00. Jánovce o týždeň neskôr Uzávera potrvá do nedele 1. októbra, v prípade ľavej rúry do 17:00 a pravej do 18:00. V rovnakom termíne bude pre dopravu neprejazdný aj tunel Horelica na ceste I/11A Čadca - obchvat mesta, uzavrú ho večer 29. septembra o 22:00, otvoria v nedeľu 1. októbra po 22:00. Nasledovať budú práce v tuneli Branisko na diaľnici D1 Beharovce – Fričovce od soboty 7. októbra od 8:00 do stredy 11. októbra do 18:00. V ten istý mesiac sa NDS pustí aj do tunelov Svrčinovec, Poľana a Sitina, o obmedzeniach informuje na svojej internetovej stránke. Viac k témam: Bôrik, diaľnica D1, NDS Národná diaľničná spoločnosť, uzavretie diaľniceZdroj: Webnoviny.sk - Diaľnica v úseku Mengusovce – Jánovce bude do pondelka uzavretá, rovnako aj Bôrik © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Diaľnica v úseku Mengusovce – Jánovce bude do pondelka uzavretá, rovnako aj Bôrik

Foto: Pri akcii Mastičkár zaistili obrovské množstvo drog, Maduničanovi hrozí až 20-ročný trest

BRATISLAVA/HLOHOVEC 22. septembra (WebNoviny.sk) - Obrovské množstvo drog zaistili policajti počas akcie Mastičkár v rodinnom dome v Maduniciach v okrese Hlohovec. Pri expertíze spracovali zatiaľ len časť zadržaných drog a ich hodnota presiahla 40-tisíc eur. Zo závažného drogového zločinu obvinili 26-ročného muža. Ten podľa polície z drog vyrábal rôzne výrobky, ktoré ponúkal na internete. Odporúčame:Polícia našla pri kontrole auta fentanylové náplasti, mužom hrozí väzenie na tri až desať rokov Policajti na prípade pracovali už od mája. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, z domu odniesli päť plastových vedier a niekoľko desiatok vreciek s marihuanou, hnedý prášok, kryštalické látky, rôzne tablety, zatavené striekačky, vyrobené masti a iné predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Zaistené látky s podozrením na marihuanu, heroín, kokaín a extázu a ďalšie sa podrobujú expertíznemu skúmaniu. Doteraz identifikovali vyše sedemtisíc dávok marihuany s hmotnosťou asi 3,5 kg a 479 tabliet extázy. Maduničan skončil v cele, vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby. Hrozí mu trest na 15 až 20 rokov. Viac k témam: drogy, krimiZdroj: Webnoviny.sk - Foto: Pri akcii Mastičkár zaistili obrovské množstvo drog, Maduničanovi hrozí až 20-ročný trest © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Foto: Pri akcii Mastičkár zaistili obrovské množstvo drog, Maduničanovi hrozí až 20-ročný trest

FinGO spolu so silnými partnermi dokáže ročne sprostredkovať cez 300 miliónov eur v hypotékach

BRATISLAVA 22. septembra 2017 (WBN/PR) - Unikátne prepojenie offline a online sveta finančného sprostredkovania, ktoré uviedla na slovenský trh spoločnosť FinGO, stavia na dlhoročných skúsenostiach a špičkovom manažmente. Aj vďaka tomu sa do tohto projektu zapája už cez 40 obchodných partnerov, s ktorými bude FinGO robiť produkciu vo výške 300 miliónov € v hypotékach, 1.800.000€ v životnom poistení, viac ako 1.500.000€ pri neživotnom poistení, a to je len začiatok. Otvorená finančno-poradenská spoločnosť FinGO, a.s. postavená na princípoch brokerpoolu prišla s novým moderným nástrojom pre finančných sprostredkovateľov a za krátky čas si získala silných partnerov. Ide o projekt, ktorý umožňuje spojiť offline a online svet finančného sprostredkovania a vytvoriť tak trhovisko obchodných príležitostí. Spoločnosť FinGO sa za veľmi krátky čas stala silným hráčom Dnes za spoločnosťou FinGO stoja obchodní partneri, ktorí ročne sprostredkujú cez 300 miliónov € v hypotekárnych úveroch. V životnom poistení je to viac ako 1.800.000€ na ročnom poistnom a cez 1.500.000€ pri neživotnom poistení. Špičkový manažment s dlhoročnými skúsenosťami Novovzniknutá spoločnosť FinGO na Slovensko prišla so silnými štítmi, ktoré za ňou stoja. Je to investičná skupina Largo finance, poprední slovenskí odborníci z oblasti finančného sprostredkovania a technologická spoločnosť Finnology s unikátnym online systémom pre finančných sprostredkovateľov. V neposlednom rade pre úspech spoločnosti je dôležité mať silný manažment, a preto sme radi, že FinGO tvoria okrem iných ľudia ako: Generálny riaditeľ -  pôsobí vo financiách už viac ako 15 rokov . Začínal v roku 2002 v Tatry - Sympatia ako manažér predaja. Jeho kariéra pokračovala v Credit Suisse, ako riaditeľa pobočky v Košiciach .Od roku 2006 viedol ako CEO Winterian . Od roku 2010 do 2017 vybudoval jedného z najsilnejších hráčov na finančnom trhu .S FinGO má vízie predčiť doterajší úspech vo finančnom svete. Martin Bittara, Riaditeľ kontaktného centra - Projektovo riadil 50 členné kontaktné centrum v Írsku pre spoločnosť Cornmarket Group Financial Services Ltd. Vyštudoval financie na University College Dublin, Institute of Banking. Jeho cieľom je vybudovať ekosystém, kde klienti môžu komunikovať spôsobom, akým im vyhovuje. Následne klientov pospája s odborníkmi, ktorí vyriešia ich potreby odborne, rýchlo a hlavne pohodlne. Michal Kitko, Onlinový riaditeľ- Má viac ako 10 ročné skúsenosti s bankovníctva na strane prieskumov, riadenia siete, performance a inovácií. Vybudoval systém riadenia pobočkovej siete v Poštovej banke a produktovo vydevelopoval jej najúspešnejšie produkty Neviazaný termínovaný vklad a Lepšia splátka. Štúdia a pobyty v Holandsku na TOP 100 univerzite na svete, University of Groningen a USA ho naučili pokore a neustálej práce na sebe. Michal Kitko verí, že budúcnosť finančníctva je v tom, aby sprostredkovatelia boli klientom dôverným sprievodcom v komplikovanom svete financií. Juraj Piták, Prevádzkový riaditeľ- Desať rokov v oblasti obchodu, riadenia ľudí a budovania tímov vo finančnom sprostredkovaní a 5 ročné skúsenosti v online marketingu ho naučili prepájať svet online a offline vo svete financií. Vyštudoval ekonomickú univerzitu so zameraním na ľudské zdroje a personálny manažment. Juraj Piták založil úspešného brokera Fispro, ktorý sa za necelé dva roky dostal z nuly do TOP 5 spomedzi stoviek kariér. Napísal množstvo PR článkov, absolvoval širokú paletu školení ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Jeho cieľom je plynulý chod spoločnosti a vytváranie nových trendov vo finančnom sprostredkovaní. Zoltán Čikes, Riaditeľ Back Office a Procesného vývoja - Z nuly vybudoval back office, ktorý robil podporu sprostredkovateľom po celom Slovensku. Je spoluautorom najväčšieho prieskumu bánk a poisťovní na webe zaoponou.sk. Vo voľnom čase vybudoval komplexný informačný systém, ktorý predbehol vo funkcionalite väčšinu konkurencie. Zoltán Čikes chce, aby veci fungovali rýchlejšie a automaticky, ideálne na 1 klik, čo zaručí sprostredkovateľom väčší komfort pri riešení požiadaviek klientov. FinGO svoj tím profesionálov i unikátny projekt a jeho vízie predstaví na konferencii FINTECH, ktorá sa bude konať 22.9.2017  v hoteli Holiday Inn v Žiline. Spomedzi vyše 170 pozvaných hostí svoju účasť potvrdili i poprední zástupcovia bánk a poisťovní. Viac k témam: finančné sprostredkovanie, FinGoZdroj: Webnoviny.sk - FinGO spolu so silnými partnermi dokáže ročne sprostredkovať cez 300 miliónov eur v hypotékach © SITA Všetky práva vyhradené.

logo FinGO spolu so silnými partnermi dokáže ročne sprostredkovať cez 300 miliónov eur v hypotékach

Slovensko zrejme príde o desiatky miliónov eur z eurofondov

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Brusel ocenil promptnú reakciu Slovenska a pracovnú návštevu delegácie ministerky školstva prijal pozitívne. Ako na piatkovej tlačovej konferencii povedala ministerka školstva Martina Lubyová, akčné plány a postupnosť krokov, ktoré ministerstvo v Bruseli prezentovalo, Európska komisia odsúhlasila. „Pokiaľ sa nám podarí tieto kroky dostatočne implementovať, tak výzvy môžu byť odblokované,“ uviedla ministerka. „Máme politickú podporu a naša pozícia je veľmi dobrá a konštruktívna,“ povedala Lubyová a dodala, že základným odkazom je to, že Brusel nechce Slovensko trestať. Odporúčame:Ministerka Lubyová zrušila problematickú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého výskumu Slovenská delegácia sa v Bruseli stretla aj s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretu a pripomenula jej, že riešenie daného stavu je pre Slovensko veľkou prioritou. Zároveň jej prezentovali kroky, ktoré ministerstvo doteraz vykonalo, a to najmä začiatok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, zrušenie problematickej výzvy na dlhodobý strategický výskum a vypracovanie akčných plánov na zvýšenie transparentnosti výberu projektov. Ako Lubyová pripomenula, po novom budú hodnotenia hodnotiteľov zverejnené a hodnotitelia budú rozdelení do viacerých kategórií podľa odbornosti. Zablokované dve tristomiliónové výzvy V dôsledku zablokovania výziev však Slovensko nedokáže do konca roka minúť všetky vyčlenené prostriedky. „Keď si predstavíte, že máme dve veľké tristomiliónové výzvy a obe sú zablokované, tak to musí oklieštiť našu kapacitu pre absorbovanie prostriedkov,“ povedala Lubyová a vysvetlila, že prostriedky zrejme prepadnú v dôsledku času. „Na začiatku bola táto suma horibilná, hovorilo sa o 72 miliónoch eur. Zvýšeným úsilím všetkých partnerov sa nám túto sumu podarilo zredukovať na 32 miliónov eur,“ uviedla ministerka a vysvetlila, že išlo o technické opatrenia, napríklad o navýšenie čerpania eurofondov v existujúcich programoch. „Teraz je na stole to číslo 32 miliónov, čo nás veľmi mrzí. Toto sú prostriedky, ktoré sa dali naozaj produktívne využiť,“ povedala Lubyová a dodala, že to ešte nie je definitívne a je možné, že sa túto sumu podarí do konca roka znížiť. Tri možné spôsoby čerpania peňazí Ministerstvo s Európskou komisiou konzultovalo tri možné spôsoby čerpania peňazí, pričom ako schodný sa ukázal iba jeden, a to presunutie istej časti prostriedkov do takzvaných finančných nástrojov, čo v podstate predstavuje využitie návratných finančných príspevkov. Zrušená výzva na dlhodobý strategický výskum (DSV) by mohla byť podľa Lubyovej opäť zverejnená začiatkom budúceho roka. Preverí ju aj Centrálny koordinačný orgán (CKO) patriaci pod úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý vznikol až po spustení pôvodnej výzvy. „Aj úrad pána Pellegriniho bude garantom toho, že tie pravidlá budú nastavené správne a všetko bude transparentné,“ povedala Lubyová a dodala, že to možno považovať za ďalší stupeň kontroly. Pri výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) stále prebieha kontrola, a preto ministerka nevedela odhadnúť aktuálny stav. Na otázku, či ministerka vyvodí pre škandál s eurofondmi personálnu zodpovednosť, Lubyová odpovedala, že v takom prípade by musela prepustiť celú republiku. Aj keď najväčšiu zodpovednosť nesie podľa ministerky Výskumná agentúra, v tejto kauze bolo tak veľa aktérov, že úplne zosobniť zodpovednosť nie je možné. Viac k témam: eurofondy, Európska únia, Martina Lubyová, Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRZdroj: Webnoviny.sk - Slovensko zrejme príde o desiatky miliónov eur z eurofondov © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Slovensko zrejme príde o desiatky miliónov eur z eurofondov

Dankova SNS je v prieskume až piata. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Keby sa voľby do parlamentu konali teraz, najviac hlasov by získala vládna strana Smer-SD, na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) a za ňou by sa umiestnila strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Sme rodina s 15 kreslami v parlamente Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý uskutočnila agentúra AKO v dňoch 18. až 20. septembra formou telefonického dopytovania. Výberovej vzorke 1000 respondentov položili otázku: Minulý rok sa konali voľby do NR SR. Keby boli voľby teraz, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Odporúčame:Kollárovo hnutie Sme rodina by volilo viac ľudí ako SNS, do parlamentu by sa dostalo osem strán Strane Smer-SD by dalo svoj hlas 27,3 percenta opýtaných, v parlamente by mala 44 kresiel. SaS by volilo 16,1 percenta ľudí, čo predstavuje 26 poslancov. Kotleba - ĽSNS by získala 10,9 percenta hlasov, čo je 17 poslancov. Nasleduje hnutie Sme rodina - Boris Kollár, ktorá by dostala 9,2 percenta hlasov, čo zodpovedá 15 kreslám v parlamente. Voliť by nešlo 10,6 percenta respondentov Slovenskú národnú stranu (SNS) by volilo 9 percent respondentov, získala by 14 parlamentných kresiel. Nasleduje hnutie OĽaNO - NOVA z 8,9 percentami a 14 poslancami a vládna strana Most - Híd, ktorá by získala 7,3 percenta hlasov, čo je 12 poslancov. Do parlamentu by sa ešte dostali kresťanskí demokrati (KDH), za ktorých by hlasovalo 5,1 percenta voličov, získali by osem kresiel. Za bránami parlamentu skončila strana SMK - MKP, ktorú by volilo 4,2 percenta opýtaných. Voliť by nešlo 10,6 percenta respondentov, 23,1 percenta nevedelo, koho by teraz volili, 2,2 percenta nechcelo svoju voľbu prezradiť. Rozhodnutých, teda tých, ktorí by išli voliť a vedia, komu by dali hlas, bolo 64,1 percenta. Politická strana % voličov Počet mandátov Smer - SD 27,3 44 SaS 16,1 26 Kotleba - ĽSNS 10,9 17 Sme rodina - Boris Kollár 9,2 15 SNS 9,0 14 OĽaNO - NOVA 8,9 14 Most - Híd 7,3 12 KDH 5,1 8 SMK - MKP 4,2   Viac k témam: agentúra AKO, KDH Kresťanskodemokratické hnutie, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, Most-Híd, OĽaNO-NOVA, prieskum, SaS Sloboda a Solidarita, Sme Rodina Boris Kollár, Smer-SD, SNS Slovenská národná strana, volebný prieskumZdroj: Webnoviny.sk - Dankova SNS je v prieskume až piata. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Dankova SNS je v prieskume až piata. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci

Obžalovanú „sýkorku“ Vincka našli v pohostinstve. Vzniklo podozrenie, že chce utiecť zo Slovenska

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Obžalovaného člena gangu sýkorovcov Ivana C., prezývaného Vincko, ktorý je na základe rozhodnutia súdu monitorovaný elektronickým náramkom, na súde probačný a mediačný úradník opäť poučil, ako sa tento systém používa. Opätovne bol poučený aj o podmienkach dodržiavania náhrady väzby a zákaze vycestovať do zahraničia. Ako informoval agentúru SITA hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, po poučení mu odovzdali zariadenie na kontrolu pohybu a pobytu a muž je opätovne v režime elektronického monitoringu. Vincko má zákaz vycestovať do zahraničia Na Okresný súd Bratislava II bol predvedený po tom, čo v stredu operačné stredisko zaznamenalo, že je vzdialený od GPS zariadenia, ktoré je povinný nosiť so sebou. Keďže Vincko, ktorý je neprávoplatne odsúdený na doživotie, má zákaz vycestovať do zahraničia, vzniklo podozrenie, že tento zákaz porušil. Podľa Adamčiaka nemal Ivan C. GPS zariadenie pri sebe, lebo si ho zabudol v záhradnej chatke a nepodal ani správu probačnému úradníkovi o svojom pohybe a pobyte. Odporúčame:Obžalovaný člen gangu sýkorovcov Vincko je podozrivý z úteku Operačné stredisko preto v stredu kontaktovalo príslušného probačného a mediačného úradníka, a samozrejme políciu, ktorá ho zadržala v pohostinstve v mestskej časti Devínska Nová Ves. Ivan C. sa dostal na slobodu na základe rozhodnutia senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorým ho prepustil z väzby na slobodu. Vinckovi pritom vyprší zákonná lehota väzby 25. septembra a sám na slobodu pred vypršaním termínu väzby nechcel. Ako agentúru SITA informoval po rozhodnutí NS jeho hovorca Boris Urbančík, súd Ivanovi C. nariadil dohľad probačného a mediačného úradníka. Je tiež povinný oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu. "Sýkorky" pôsobili v Bratislave a okolí Skupinu „sýkorky“ stíhajú za založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, viaceré vraždy, všeobecné ohrozenie a iné trestné činy. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku. Podľa svedkov sa Róbert L., zvaný Kýbel, stal šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí. Živili sa vydieraním, výpalným, vraždami a inou kriminálnou činnosťou. Kýbel, pre svoju krutosť prezývaný v gangu aj Gestapák, bol na úteku od začiatku roka 2012. Prvý zatykač na neho vydali 24. júla 2012, postupne pribudli ďalšie. Zadržali ho v Nemecku koncom roka 2015. Hlavné pojednávanie so „sýkorkami“ sa začalo v januári 2015 v neprítomnosti Róberta L., Martina B. a Jozefa R. Proces mal vyvrcholiť 12. októbra 2015. Tesne predtým však na Morave zadržali hľadaného Martina B., zvaného Rus, a o dva týždne v Nemecku Róberta L. Tým sa proces predĺžil. Na pojednávaní nebol prítomný Jozef R., ktorý je vo väzení v Maďarsku. Oba rozsudky v tejto veci Najvyšší súd SR zrušil, odňal prípad senátu Špecializovaného trestného súdu a prikázal konať Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Viac k témam: krimi, SýkorovciZdroj: Webnoviny.sk - Obžalovanú sýkorku Vincka našli v pohostinstve. Vzniklo podozrenie, že chce utiecť zo Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Obžalovanú „sýkorku“ Vincka našli v pohostinstve. Vzniklo podozrenie, že chce utiecť zo Slovenska

Foto: Motorkár Peter neprežil zrážku so srnou, náhle vybehla na cestu

BRATISLAVA/HUMENNÉ 22. septembra (WebNoviny.sk) - Po zrážke so srnou prišiel v piatok ráno o život mladý motocyklista. Nehoda sa stala krátko po 06:00 za mestom Humenné. Odporúčame:Foto: Eva neprežila nehodu na D1, vodič dostal šmyk a auto sa niekoľkokrát prevrátilo Ako agentúru SITA informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, 23-ročný motocyklista na Yamahe nestihol zareagovať, keď sa náhle zjavila srna na ceste. Po zrážke Peter spadol a zomrel namieste. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje. Zobraziť fotogalériu k článku:Motorkár Peter neprežil zrážku so srnou, náhle vybehla na cestu Viac k témam: nehodaZdroj: Webnoviny.sk - Foto: Motorkár Peter neprežil zrážku so srnou, náhle vybehla na cestu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Foto: Motorkár Peter neprežil zrážku so srnou, náhle vybehla na cestu

Do dňa bez áut sa zapojilo 21 slovenských samospráv

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Európsky týždeň mobility (ETM) v piatok vyvrcholí Dňom bez áut. Jeho cieľom je obmedziť používanie osobných áut a propagovať alternatívne spôsoby dochádzania do práce a škôl, napríklad na bicykli, pešo, verejnou dopravou, či zdieľaním jedného auta viacerými osobami. Odporúčame:ŠKODA vyzýva a motivuje: Nechajte auto doma! Výsledkom je tak zlepšenie dopravnej situácie v meste, zníženie produkcie skleníkových plynov ako aj zlepšenie zdravia a kvality života. Do Dňa bez áut sa tento rok zapojilo 21 slovenských miest a obcí, pričom väčšina z nich ponúka v tento deň cestovanie v mestskej hromadnej doprave bezplatne. Prvopočiatky Dňa bez áut sa dajú nájsť už na konci 50. rokov minulého storočia, keď si ľudia začali uvedomovať, že automobilizmus výrazne zhoršuje kvalitu života v mestách. V roku 2000 vznikol Deň bez áut ako iniciatíva Európskej komisie, od roku 2002 sa stal súčasťou Európskeho týždňa mobility. Odporúčame:V piatok nechajte svoje autá doma, v Poprade budú autobusy zadarmo Do tejto jednej z najväčších kampaní na svete sa tento rok zapojilo 50 krajín prostredníctvom 2 397 samospráv. Do ETM 2017 sa zapojilo aj rekordných 49 slovenských miest a obcí. Samosprávy v kampani v rámci ETM vyzývajú svojich obyvateľov, aby využívali ekologickejšie formy dopravy. ETM zároveň podporuje zriaďovanie peších zón a iných opatrení, ktoré z verejných priestranstiev miest a obcí pomáhajú vytláčať nadmernú automobilovú dopravu. To má prispieť k zníženiu množstva emisií oxidu uhličitého v ovzduší. Viac k témam: bez áut, Európsky týždeň mobilityZdroj: Webnoviny.sk - Do dňa bez áut sa zapojilo 21 slovenských samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Do dňa bez áut sa zapojilo 21 slovenských samospráv

Okresný súd zakázal portálu vcas.sk používať jeho doménu pre podobnosť s iným názvom

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Vydavateľ denníka Nový Čas spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia uspela na Okresnom súde v Banskej Bystrici, ktorý vydal predbežný zákaz portálu vcas.sk používať doménu www.vcas.sk a označovať internetový denník slovom VČAS a rovnako VCAS bez mäkčeňa. Zároveň súd zákazal aj prelinkovať doménu, predať ju a inak s ňou nakladať. Významovo rozdielne slová „Deje sa tak po piatich mesiacoch existencie nášho úspešného projektu, a to v čase, keď nám každým dňom narastá čítanosť. Proti tomuto škandalóznemu rozhodnutiu súdu sa odvolávame,“ povedal dnes pre agentúru SITA šéfredaktor portálu Štefan Šperka. Ringier v žalobe tvrdí, že môže prichádzať k zámene jeho domény cas.sk a domény vcas.sk. „Podľa slovníka slovenského jazyka sú však slová ČAS a VČAS významovo rozdielne,“ uviedol Šperka s tým, že Ringieru sa tiež nepáči, že logo portálu vcas.sk je rovnako na červenom podklade ako to ich. Dočasne budú používať podtitul „Čo na tom, že je v úplne inom odtieni, čo na tom, že červené logo s bielym písmom je úplne bežnou praxou pri tomto druhu webov na celom svete,“ uviedol. Portál vcas.sk do právoplatného verdiktu súdu bude namiesto vcas.sk používať označenie, ktoré tvorilo podtitul názvu - Slovenský denník. Projekt tak naďalej pokračuje na adrese www.slovenskydennik.sk . Viac k témam: médiá, súdyZdroj: Webnoviny.sk - Okresný súd zakázal portálu vcas.sk používať jeho doménu pre podobnosť s iným názvom © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Okresný súd zakázal portálu vcas.sk používať jeho doménu pre podobnosť s iným názvom

BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) - „Malokarpatský expres“ spustil svoju prevádzku minulý týždeň 15. septembra 2017 a postupne si získava obľubu tak u domácich obyvateľov ako aj u turistov. Turistický autobus premáva každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov. Výnimkou však bude tento piatok, kedy sa ním bude môcť zviesť na pezinské vinobranie.  „Turistický autobus je dobrá cesta ako spoznať opäť o niečo viac z kraja, konkrétne najvýznamnejšie lokality Malých Karpát. Okrem iného sa stal aj súčasťou našich vinobraní, Dní otvorených pivníc, pretože počas ich konania sa ním môžu zviesť a spojiť tak príjemné s užitočným. Podporuje tak ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Malokarpatským expresom bude možné navštíviť aj blížiace sa víkendové podujatie Pezinské vinobranie. Výnimočne nebude jazdiť len v sobotu a nedeľu, ale naprieč Malými Karpatmi a zároveň aj do Pezinka bude návštevníkov voziť už v piatok 22. septembra 2017. Turistická linka premáva trikrát za deň a to každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Lístky sa dajú zakúpiť priamo u vodiča autobusu a turistická karta Bratislava Card umožňuje cestu zdarma. Jednodňový cestovný lístok stojí  6, víkendový 10 eur. Autobusovou turistickou linkou sa dá zviesť dokonca aj s bicyklami. „Malokarpatský expres“ vznikol v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malé Karpaty v Modre. Zároveň upozorňujeme vodičov, že z dôvodu konania VINOBRANIA v Pezinku bude zmenená organizácia dopravy a to od 21.9.2017 do 25.9.2017 (štvrtok od 4:00 hod.–pondelok do 9:00 hod.) Riešenie autobusových zastávok posilovými spojmi Slovak Lines bude nasledovné: - zastávka Pezinok, nám. v obidvoch smeroch bude premiestnená na zastávku Pezinok, Jesenského ul., okrem spojov v smere do Malaciek, sídliska Sever a Nemocnice - zastávky Pezinok,Trnavská ul.; Pezinok,Kupeckého ul. hostinec; Pezinok,Kupeckého ul.ZŠ; Pezinok,Suvorovova ul.; Pezinok,Rázusova ul.rázc. a Pezinok,Šenkvická ul. v obidvoch smeroch budú bez náhrady dočasne zrušené Obchádzkové trasy budú vyznačené dopravným značením a povedú nasledovne: - smer Bratislava - po uliciach Senecká, Kalinčiakova, Moyzesova a Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok, Jesenského ul. a ďalej pokračovať po Bratislavskej - Smer Modra, Budmerice, Chtelnica, Trnava - po uliciach Bratislavská, Jesenského; s obsluhou zastávky Pezinok, Jesenského ul. a ďalej pokračovať po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká - spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky budú vedené zo zastávky Pezinok, žel.st.; bez náhradnej zastávky Pezinok, Jesenského ul. po uliciach Moyzesova, Kalinčiakova, Senecká, Šenkvická s odbočením cez sídlisko Muškát; s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul. Zobraziť fotogalériu k článku:BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra   Viac k témam: BSK Bratislavský samosprávny kraj, Pezinské VinobranieZdroj: Webnoviny.sk - BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra © SITA Všetky práva vyhradené.

logo BSK: Na vinobranie Malokarpatským expresom už zajtra

Kollárovo hnutie Sme rodina by volilo viac ľudí ako SNS, do parlamentu by sa dostalo osem strán

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 26 percent hlasov. Získala by tak 43 poslaneckých mandátov. V prvej trojke aj SaS a kotlebovci Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 14 percent hlasov (23 mandátov) a tretia by bola strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 10,4 percenta voličských hlasov (17 mandátov). Odporúčame:Prieskum ukázal, kto by nahradil Freša na poste bratislavského župana Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra FOCUS od 11. do 18. septembra na vzorke 1005 respondentov. Tí odpovedali na otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?" Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Martin Slosiarik z FOCUSU. Voliť by išlo 68,7 percenta ľudí Hnutie OĽANO-NOVA by volilo 9,6 percenta respondentov, čiže by získalo 16 mandátov. Hnutie SME RODINA - Boris Kollár by malo 9,1 percenta hlasov (15 mandátov) a Slovenskú národnú stranu (SNS) by volilo 8,7 percenta opýtaných. Získali by tak tiež 15 mandátov. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zo ziskom 6,4 percenta voličských hlasov (11 mandátov) a Most-Híd, ktorý by volilo 6 percent opýtaných ľudí (10 mandátov). Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Strana maďarskej komunity (SMK-MKP), ktorú by volili štyri percenta opýtaných, Strana zelených Slovenska (SZS) s podporou 1,6 percenta ľudí a Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 0,9 percenta respondentov. Voliť by išlo 68,7 percenta ľudí. Nerozhodnutých bolo 12,4 percenta respondentov a voliť by nešlo 18,9 percenta opýtaných. Otázka: Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu, alebo hnutie by ste volili? Politická strana % rozhodnutých voličov SMER-SD 26 SaS 14 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 10,4 OĽANO - NOVA 9,6 SME RODINA - Boris Kollár 9,1 SNS 8,7 KDH 6,4 MOST-HÍD 6 SMK-MKP 4 SZS 1,6 KSS 0,9 SDKÚ-DS 0,8 SMS 0,8 SIEŤ 0,7 ŠANCA 0,4 SKOK 0,2 MKDA-MKDSZ 0,2 DS 0,1 Priama demokracia 0,1 VZDOR 0 iná strana 0   Viac k témam: agentúra FOCUS, KDH Kresťanskodemokratické hnutie, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, Most-Híd, OĽaNO-NOVA, SaS Sloboda a Solidarita, Sme Rodina Boris Kollár, Smer-SD, SNS Slovenská národná strana, volebný prieskumZdroj: Webnoviny.sk - Kollárovo hnutie Sme rodina by volilo viac ľudí ako SNS, do parlamentu by sa dostalo osem strán © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Kollárovo hnutie Sme rodina by volilo viac ľudí ako SNS, do parlamentu by sa dostalo osem strán

Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií dostal podnet na Kisku od strany neúspešného protikandidáta

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl, podala podnet na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, v ktorom ho žiada, aby preskúmal porušenia zákona o ochrane verejného záujmu verejným funkcionárom Andrejom Kiskom. Odporúčame:Aktualizované: Vznikajú pochybnosti o financovaní Kiskovej kampane, parlamentný výbor žiada od Kažimíra správu Ako povedal vo štvrtok pre agentúru SITA Behýl, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. „Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si mala spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížiť daňový základ o viac ako 136 000 eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku, tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené, alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru, alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl. Poliačik o doručení podnetov nevedel Politická strana Nový parlament podnetom žiada Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií o objasnenie spôsobu financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku a možného porušenia ústavného zákona tak, aby sa občianska verejnosť dozvedela informácie, na ktoré má právo, či prezident Kiska porušil zákon o ochrane KTAG verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Odporúčame:Vytypovali zoznam osôb, ktoré prišli do kontaktu s dokumentmi o daňovej kontrole v Kiskovej firme „V prípade, že menovaný verejný funkcionár nevysvetlí tieto závažné podozrenia príslušnému výboru národnej rady, nie je ďalej podľa nášho názoru hoden vykonávať funkciu prezidenta Slovenskej republiky a stráca pre svojich voličov a občanov Slovenskej republiky akýkoľvek morálny kredit a autoritu,“ vyhlásil Behýl s tým, že dnes strana ešte podanie doplnila. Podľa neho totiž Kiska záväzok voči firme neuviedol v majetkovom priznaní, čím porušil zákon. Predseda výboru Martin Poliačik (SaS) zatiaľ o doručení podnetov nevedel. Ako však vo štvrtok pre agentúru SITA uviedol, ak podnet spĺňa zákonné požiadavky, výbor sa ním bude zaoberať. „Výbor hlasovaním rozhodne, či ho prijme alebo neprijme na ďalšie konanie,“ uviedol Poliačik. KTAG vyšetrovala finančná správa aj polícia Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala, a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla. V stredu sa kauzou zaoberal aj parlamentný výbor pre financie a rozpočet. Ten žiada ministra financií Petra Kažimíra, aby podal výboru správu k medializovaným rozdielom vo financovaní kampane Andreja Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Členovia výboru na mimoriadnom rokovaní konštatovali, že podľa medializovaných informácií vznikajú pochybnosti o zákonnosti financovania kampane prezidenta. Kažimíra tiež parlamentný výbor požiadal, aby mu predložil oznámenia Kisku a ďalších subjektov, ktoré boli povinné oznámiť rezortu financií výšku prostriedkov vynaložených na kampaň. Od prezidenta SR členovia výboru očakávajú, že ministerstvu financií poskytne súčinnosť pri vypracovaní správy, o ktorú výbor žiada. Parlamentný výbor očakáva, že Kiska predloží účtovné doklady, ktoré boli vystavené v súvislosti s prezidentskou kampaňou účtovaných spoločnosťou KTAG. Viac k témam: Andrej Kiska, Jozef Behýl, Kiska Travel Agency (KTAG), Nový parlament, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkciíZdroj: Webnoviny.sk - Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií dostal podnet na Kisku od strany neúspešného protikandidáta © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií dostal podnet na Kisku od strany neúspešného protikandidáta

Súd zmiernil trest pre Petra, ktorý sa vyhrážal družke, lebo si našla nového priateľa

BANSKÁ BYSTRICA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici vyhovel odvolaniu 46-ročného Petra Kunštára z Čierneho Balogu a zmiernil mu trest odňatia slobody z päť a pol roka na tri roky nepodmienečne. S družkou žili spolu 11 rokov Trestné činy nebezpečné vyhrážanie a obmedzovanie osobnej slobody spáchal Kunštár voči družke Marte a ich spoločnej dcére Daniele v novembri minulého roku. Odporúčame:Muž zaútočil v domove pre seniorov, kladivom napadol svoju 86-ročnú manžellku Kunštára „vytočilo“, že si družka našla nového priateľa. Pritom spolu žili jedenásť rokov a majú spoločnú dcéru. Vyhrážky jej nepovedal priamo, ale prostredníctvom sms správ a sociálnej siete hrozil, že „si odsedí ju i jej priateľa“. Už v minulosti bol trestaný Obmedzovanie osobnej slobody spáchal pred rokom 26. novembra, keď Marta chcela odísť s dcérou do Bacúcha za priateľom, ale opitý Kunštár im v tom zabránil. Kunštára potom odviedli privolaní policajti a sudca na neho uvalil väzbu, pretože bol v minulosti už trestaný. Družka Marta podala na Kunštára trestné oznámenie, pretože mal za sebou kriminálnu minulosť vrátane vraždy, ale na súde odmietla proti nemu vypovedať a navštívila ho i vo väzbe. Okresný súd v Brezne uznal Kunštára za vinného podľa obžaloby a uložil mu trest odňatia slobody na päť a pol roka nepodmienečne. Kunštár sa voči tomu odvolal a krajský súd mu vyhovel. Prvostupňový trest označil za neprimerane prísny a vzhľadom na okolnosti prípadu mu ho zmiernil na tri roky. Viac k témam: domáce násilie, krimi, súdyZdroj: Webnoviny.sk - Súd zmiernil trest pre Petra, ktorý sa vyhrážal družke, lebo si našla nového priateľa © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Súd zmiernil trest pre Petra, ktorý sa vyhrážal družke, lebo si našla nového priateľa

V BLUMENTAL OFFICES komfortne zaparkuje takmer 110 cyklistov dochádzajúcich do práce

BRATISLAVA 21. septembra 2017 (WBN/PR) - Developerská spoločnosť Corwin pripravuje pre svojich nájomcov v BLUMENTAL OFFICES takmer 110 bicyklových stojísk. Cykloinfraštruktúra BLUMENTAL OFFICES bude realizovaná v súlade s požiadavkami certifikácie LEED GOLD. „Corwin je inovatívna developerská spoločnosť. Trvalá udržateľnosť a ekologické prvky sú v DNA všetkých jej projektov. Podpora čistej mestskej mobility je pre nás samozrejmosťou a našim cyklistom chceme ponúknuť bezpečnosť i komfort najvyššieho štandardu,“ hovorí Marián Hlavačka, predseda predstavenstva spoločnosti Corwin. Ďalej dopĺňa, že zamestnancov, ktorí dochádzajú na bicykli do práce, je na Slovensku stále málo a i keď ich počet oproti pár rokom dozadu o čosi narástol, stále majú ľudia dosť dôvodov na to, aby na cestu do práce nechávali svoje bicykle doma: „Cesty v dopravných špičkách nie sú bezpečné, v hlavnom meste sa medziročne kradne čoraz viac bicyklov a veľakrát cyklistom chýba i komfortné zázemie na strane zamestnávateľa. Osveta ekologickej a inteligentnej mobility by sa nemala obmedziť len na jeden týždeň v roku. Pre spoločnosť Corwin sú osvetou jej projekty ako také. U nás majú cyklisti „zelenú“ nielen prvotriednym zázemím, ale aj tým, že sa snažíme naše projekty napájať na existujúce mestské cyklotrasy.“ V BLUMENTALI bude pre cyklistov k dispozícií dohromady 58 cyklostojanov. Nájomcovia BLUMENTAL OFFICES budú môcť využívať vyhradenú miestnosť pre parkovanie bicyklov v podzemných garážach, ako aj samostatné šatne so sprchami a toaletami. V rámci exteriéru bude až polovica z 28 cyklostojanov krytých a chránených pred nepriaznivým počasím. Ďalších 6 cyklostojanov bude umiestených vo vnútrobloku pre obyvateľov REZIDENCIE BLUMENTAL. Cyklisti určite ocenia praktický tvar navrhnutých stojanov, ktorý umožňuje zamknúť rám aj koleso bicykla, prípadne integrovaný pás gumy chrániaci zaparkované bicykle pred mechanickým poškodením. Všetky cyklostojany budú monitorované kamerovým systémom a  osadené s ohľadom na bezbariérový prístup. Kompletné vybavenie pre cyklistov bude realizované do konca roka 2017. Od budúceho roka má Corwin v pláne spustiť v BLUMENTAL OFFICES program BLUbike. Nájomcovia budú mať počas dňa možnosť využiť na prepravu na svoje stretnutia ekologickú alternatívu. Na cestnú prepravu budú pre nich pripravené e-bicykle i klasické bicykle a po chodníkoch sa budú môcť presúvať aj e-kolobežkami. Marián Hlavačka dodáva, že zanietenie pre cyklistiku demonštruje aj to, že spoločnosť Corwin je Oficiálnym partnerom majstrovstiev sveta slovenskej reprezentácie 2017 v Bergene: „Líder našej cyklistiky Peter Sagan predstavil Slovensko celému svetu a vďaka nemu u nás vyrastá aj nová generácia cyklistov, za čo mu ja osobne dávam klobúk dole.“  Viac k témam: BLUMENTAL, BLUMENTAL OFFICES, bývanie, CorwinZdroj: Webnoviny.sk - V BLUMENTAL OFFICES komfortne zaparkuje takmer 110 cyklistov dochádzajúcich do práce © SITA Všetky práva vyhradené.

logo V BLUMENTAL OFFICES komfortne zaparkuje takmer 110 cyklistov dochádzajúcich do práce

Minister obrany Gajdoš predstavil tri strategické dokumenty

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) dnes predstavil tri strategické dokumenty z dielne jeho rezortu. Obrannú stratégiu, ktorá nadväzuje na Bezpečnostnú stratégiu z dielne ministerstva zahraničných vecí, Vojenskú stratégiu a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. "Uvedené dokumenty sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň sme ich predložili a prediskutovali sme ich s 35 mimovládnymi organizáciami vrátane expertov, odborníkov a analytikov na obranu a bezpečnosť," povedal Gajdoš. Splnenie záväzkov voči NATO a EÚ Podobne ako Bezpečnostnú, tak aj Obrannú stratégiu aktualizujú po 12 rokoch. "Čo sa týka Obrannej stratégie, sú tam zásady budovania systému obrany SR, kde je položený jednoznačný dôraz na zabezpečenie vlastnej obrany, ale zároveň na splnenie záväzkov SR voči NATO a EÚ z hľadiska zaistenia kolektívnej obrany," informoval Gajdoš. Vojenská stratégia hovorí o zásadách a princípoch budovania a rozvoja Ozbrojených síl a zároveň hovorí o plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a rozvoja spôsobilosti na zabezpečenie obrany SR a bezpečnosti občanov. Ako Gajdoš pokračoval, Dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl je v podstate historickým dokumentom, keďže ho vypracovali za 25 rokov po prvýkrát. Dlhodobý plán stanovuje priority rozvoja v oblasti personálu, výzbroje, infraštruktúry a výcviku. Jeho základom je zoznam hlavných projektov modernizácie výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov a infraštruktúry s harmonogramom realizácie. Priority rozvoja Definuje tiež spôsob realizácie projektov, kde je predpoklad zapojenia slovenského obranného priemyslu, európskych riešení, a to najmä v rámci iniciatívy stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ (PESCO), ako aj cestu bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Tento dokument hovorí o obranných investíciách na roky 2018 až 2030 vo výške 29,9 miliardy eur. "Takými hlavnými princípmi, na základe ktorých sme ho pripravili, sú Hodnota za peniaze, aby občania vedeli, akým spôsobom efektívne a účelovo boli peniaze investované, ale zároveň, aby sme do plánu modernizácie zapojili aj náš domáci obranný priemysel, čo pomôže zvýšiť zamestnanosť, ekonomiku aj HDP," dodal šéf ministerstva obrany. Odporúčame:Gajdoš potrebuje viac času na rozhodnutie o nových stíhačkách, téma sa podľa Kaliňáka nafukuje Podľa tohto dokumentu by investícia do spôsobilosti pozemných síl mala tvoriť 3,08 miliardy a investícia do spôsobilostí vzdušných síl 2,627 miliardy. Dokument počíta s tým, že Slovensko v roku 2020 investuje do svojej obrany 1,6 percenta HDP a v roku 2024 splní aliančný záväzok a investuje dve percentá HDP. Zvýšiť pripravenosť V Obrannej stratégii sa píše, že Slovensko zvýši pripravenosť ozbrojených síl, ktoré tvoria hlavné obranné kapacity Slovenskej republiky. Slovensko sa v Obrannej stratégii chce zaviazať k "modernizácii, výmene a zavedeniu novej výzbroje a techniky, najmä modernej a technologicky vyspelej, vrátane ťažkej výzbroje a techniky a tvorby zásob materiálu v súlade so štandardami NATO na vedenie bojovej činnosti proti moderne vyzbrojenému protivníkovi". Odporúčame:Minister Gajdoš podľa SaS postavil občanov Slovenska pred frustrujúcu dilemu Za prioritu je označená modernizácia alebo výmena hlavných druhov výzbroje a techniky a komunikačných a informačných systémov. V materiáli sa priznáva dlhodobé zdrojové poddimenzovanie tvorby a rozvoja kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a prípravy a udržiavania podpory obrany štátu. "Dlhodobý nedostatok zdrojov viedol k postupnému znižovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky," zdôrazňuje sa v materiáli. Hrozbu nemožno vylúčiť Časť predloženého materiálu sa venuje obrannému priemyslu. Jeho schválením sa Slovensko chce zaviazať k zvýšeniu výdavkov na podporu obranného výskumu a vývoja nových obranných technológií potrebných na rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl. V Obrannej stratégii sa ďalej uvádza, že hrozba ozbrojeného útoku proti Slovenskej republike je nízka, nemožno ho však úplne vylúčiť. Odporúčame:Žiadna nová koaličná kríza sa nečrtá, hovorí minister Gajdoš v reakcii na slová Ondrejcsáka Ako sa pre médiá vyjadril náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Milan Maxim, spracovaním týchto dokumentov budú mať "legálny rámec na formuláciu svojich požiadaviek na smerovanie svojho rozvoja a zdôvodňovanie svojich potrieb". Maxim verí, že dokumenty budú v krátkom čase schválené a prijaté. Rokujú aj s inými Po tom, čo budú dokumenty prijaté, Gajdoš začne postupne predkladať projekty. Predpokladá, že ministerstvo financií zdroje na financovanie nájde, keďže za obranu štátu zodpovedá Vláda SR a je potrebné splniť záväzky Slovenska zo summitov NATO. Minister Gajdoš sa dnes opätovne vyjadril aj k stíhačkám. Potvrdil, že okrem Švédov a Američanov rokujú aj s inými výrobcami. Takisto priznal, že si od Rusov dali vypracovať ponuku na migy, ale trvá na tom, že "nákup stíhacích lietadiel produkcie MiG je vylúčený". Naše riešenie bude jednoznačne proeurópske a proatlantické, dodal. Nedá sa však vylúčiť, že Slovensko kúpi dvojmotorové stíhačky, keďže všetko závisí od ponuky a operačných spôsobilostí. To, či Slovensko bude musieť predĺžiť abonentku s Moskvou, záleží podľa Gajdoša od vyjednávania a toho, aké budú ponuky. Viac k témam: Európska únia, Ministerstvo obrany SR, NATO, Peter Gajdoš, strategické dokumenty, Vláda SRZdroj: Webnoviny.sk - Minister obrany Gajdoš predstavil tri strategické dokumenty © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Minister obrany Gajdoš predstavil tri strategické dokumenty

Inšpektorát práce ukončil vyšetrovanie pracovného úrazu na stavbe Jaguara a udelil pokutu

NITRA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Inšpektorát práce Nitra ukončil vyšetrovanie pracovného úrazu, ktorý sa stal dňa 2. augusta na stavbe automobilky Jaguar Land Rover. Na 31-ročného robotníka, ktorý pracoval pre subdodávateľskú firmu automobilky, spadla oceľová konštrukcia a spôsobila mu zranenia hlavy, hrudníka aj nôh. „Miera zavinenia bola zistená na strane zhotoviteľa, a to tým, že neurčil bezpečný pracovný postup na činnosť, pri ktorej poškodený utrpel pracovný úraz. V súčasnosti prebiehajú interné procesné úkony smerujúce k začatiu správneho konania za zistené porušenia právnych predpisov a uloženiu sankcie,“ uviedol pre agentúru SITA hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Nitra Róbert Bulla. Prípadom sa zaberá aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. „Požiadali sme v tejto veci o vypracovanie správy z inšpektorátu práce, ktorou zatiaľ nedisponujeme,“ informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Úmrtie 22-ročného robotníka Polícia vyšetruje aj úmrtie 22-ročného robotníka, ktorý zomrel na stavenisku automobilky v marci tohto roka. „V tomto prípade stále prebieha trestné konanie. K vyšetrovaniu pribrali znalcov z odboru bezpečnosť a ochrana zdravia a z odboru súdneho lekárstva,“ povedala Čuháková. Keďže robotník bol živnostníkom a nie zamestnancom, inšpektorát práce tento prípad neprešetroval. Zaoberal sa však okolnosťami vzniku smrteľného úrazu a preveroval úroveň ochrany práce na pracovisku Jaguar Land Rover. Zistil pritom „viacero porušení právnych predpisov a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Revízny technik vydal doklad na obsluhu zdvíhacej plošiny živnostníkovi bez praktického zácviku, je preto podaný návrh, aby mu odobrali osvedčenie,“ informoval Bulla. Práca načierno pre Jaguar Land Rover Inšpektorát práce sa zaoberá aj prácou načierno pre Jaguar Land Rover, ktorú zistil v júli u niekoľkých zamestnancov. „V tejto veci zatiaľ nebolo vydané rozhodnutie, prebiehajú interné procesné úkony smerujúce k začatiu správneho konania a uloženiu sankcie, preto je predčasné sa k tejto veci vyjadrovať,“ uviedol Bulla. Pokuta sa môže vyšplhať do výšky 200-tisíc eur. Hovorkyňa automobilky Jaguar Land Rover Lisa Palmer v júli k práci načierno uviedla, že sú si vedomí problémov, na ktoré poukázal inšpektorát práce a úzko s ním spolupracujú. Viac k témam: Inšpektorát práce, Jaguar Land Rover v NitreZdroj: Webnoviny.sk - Inšpektorát práce ukončil vyšetrovanie pracovného úrazu na stavbe Jaguara a udelil pokutu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Inšpektorát práce ukončil vyšetrovanie pracovného úrazu na stavbe Jaguara a udelil pokutu

Minister Gajdoš podľa SaS postavil občanov Slovenska pred frustrujúcu dilemu

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Podľa strany Sloboda a Solidarita minister obrany za SNS Peter Gajdoš postavil občanov Slovenska pred frustrujúcu dilemu. Ako uvádzajú predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, Slováci sa buď zmieria s tým, že o pár mesiacov nebudú mať Ozbrojené sily SR dostatočné technické kapacity na ochranu vzdušného priestoru, alebo štátny rozpočet vyplatí milióny eur na predĺženie životnosti súčasných migov, čo bude len provizórne riešenie. Napĺňa sa scenár, ktorý načrtol Ondrejcsák Keby minister Gajdoš chcel slúžiť ruským záujmom, konal by podľa liberálov presne tak, ako koná dnes. Namiesto toho, aby pre vládu pripravil návrh rozhodnutia vo veci nadzvukového letectva, požiadal ju o ďalší čas. Rozhodovať o výbere nových strojov sa má až na budúci rok. Odporúčame:Žiadna nová koaličná kríza sa nečrtá, hovorí minister Gajdoš v reakcii na slová Ondrejcsáka Napĺňa sa tak scenár, ktorý verejnosti predostrel štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák z Mosta-Híd. „Predĺži sa závislosť slovenskej armády na ruskej technike, čo je rozpore s európskou a proatlantickou orientáciou Slovenska,“ upozorňuje SaS. Kritická situácia s ochranou vzdušného priestoru Podľa liberálov neexistuje žiaden legitímny dôvod, ktorý by ospravedlnil postup ministra obrany Petra Gajdoša. „Kritická situácia v súvislosti s ochranou vzdušného priestoru je roky známa a podľa slov bývalého ministra za Smer-SD Martina Glváča na ministerstve obrany bolo všetko pripravené na jej vyriešenie nákupom nových stíhačiek západnej proveniencie. Ani samotný minister Gajdoš si nedal námahu, aby verejnosti vysvetlil svoje pohnútky a zároveň odpovedal na zásadnú otázku, ako a za akú cenu bude zabezpečená ochrana vzdušného priestoru nad Slovenskom,“ uviedli liberáli. „Ak je minister Gajdoš taký neschopný, že nevie ani po roku a pol prijať kľúčové strategické rozhodnutie, ku ktorému mal aj podľa vyjadrenia jeho predchodcu vytvorené optimálne podmienky, mal by zvážiť, či tým ministrom chce byť a či zvládanie rezortu nie je nad jeho sily,“ uzavrel podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko. Odporúčame:Gajdoš potrebuje viac času na rozhodnutie o nových stíhačkách, téma sa podľa Kaliňáka nafukuje O nadzvukovom letectve v stredu hovoril minister obrany Peter Gajdoš (nominat SNS) aj na rokovaní vlády. Ako po schôdzi uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), minister členov krátko informoval a vysvetlil im, že na rozhodnutie potrebuje viac času. Má viac ponúk, ktoré potrebuje vyhodnotiť, dodala. Ministerka uviedla, že nemôže tlmočiť názor Mosta-Híd, pretože sa o tom ešte nerozprávali. Podľa jej mienky nie je ale veľký priestor na spor. Práve štátny tajomník Mosta-Híd na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák kritizoval v utorok oddialenie rozhodnutia o budúcnosti nadzvukového letectva. Kaliňák chápe politickú stránku veci Minister obrany členov vlády podľa ministra hospodárstva Peter Žigu informoval o tom, že v zásade nejde o zmenu orientácie na niektorú konkrétnu výrobu, ale ide len o posunutie termínu. To je celé, dodal. Nemyslí si, že odklad rozhodnutia dotlačí Slovensko k predĺženiu súčasnej abonentnej zmluvy na prevádzku dosluhujúcich stíhačiek Mig-29. Podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka je pred nami zodpovedné rozhodnutie a nie je to jednoduché. Prichádzajú nové ponuky, niektoré ponuky sa menia, niektoré v pozitívnom, niektoré v negatívnom zmysle. Treba to veľmi citlivo vyhodnotiť, ide o rozdiely v desiatkach, stovkách miliónov. Kaliňák chápe politickú stránku veci, o ktorej hovoril Ondrejcsák, ale podľa neho si túto otázku musia vydiskutovať na ministerstve. Šéf rezortu obrany v stredu zároveň zdôraznil, že otázka ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky je pre neho zásadná a bude zabezpečená tak ako doteraz - 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Viac k témam: Jana Kiššová, Ľubomír Galko, Ministerstvo obrany SR, Peter Gajdoš, Richard Sulík, Róbert Ondrejcsák, SaS Sloboda a SolidaritaZdroj: Webnoviny.sk - Minister Gajdoš podľa SaS postavil občanov Slovenska pred frustrujúcu dilemu © SITA Všetky práva vyhradené.

logo Minister Gajdoš podľa SaS postavil občanov Slovenska pred frustrujúcu dilemu

Recept dňa

Primátorské pirohy

- na 30-35 kusov
250 g varených zemiakov
½ kg hladkej múky
voda
olej
kyslá smotana
kôpor

Plnka:
1 vajce
250 g tvarohu
soľ

Uvarené zemiaky nechajte vychladnúť, potom ich roztlačte a zmiešajte s múkou a vodou. Vypracujte vláčne cesto. Vyvaľkajte ho na tenký, asi 2 až 3 mm plát. Pokrájajte na štvorce. Plnku klaďte na štvorce, preložte do trojuholníka a okraje spojte. V horúcom oleji vyprážajte z oboch strán dozlatista. Podávajte s kyslou smotanou ochutenou posekaným kôprom.

Plnka: Tvaroh vymiešajte so soľou a s vajcom.

Dobrá rada

Upchatý odtok nielen v kuchyni

Nalejte pol deci 8% octu a nasypte za trošku kopcovitú lyzičku sódy bikrabóny. Keď prestane vytvárat bubliny, pridajte ešte jednu lyžičku sódy a opakujte až pokým nevystupujú bubliny von z výlevky. Počkajte kým prestane syčať a zalejte horúcou vodou. Nechajte vetrať!!! Tento spôsob len keď je veľmi upchatý odtok! Pre zamedzenie upchatia použite len pol deci octu a jednu lyžičku sódy!

Stavebník

Opracovanie kameňa na altánok

Aby váš kamenný altánok vyzeral ako z rozprávky, musíte dodržovať pri jeho murovaní niekoľko pravidiel. Patrí k nim hlavne správny postup pri opracovaní kameňa. Ak potrebujete kameň opracovávať do presných tvarov, máte dve možnosti.

Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Doľany, Dlhé Stráže, Dravce, Levočská Dolina Levočské Lúky, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang