levoca.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

GEOPLUS - geodetické a kartografické práce, Levoča a okolie

GEOPLUS Levoča. Geodetické a kartografické služby, vytýčenie hraníc pozemkov, práce v inžinierskej geodézii. Viacročná prax a skúsenosti sú garanciou serióznej a kvalitnej práce spoločnosti..

Vladimír Čech - GEOPLUS, geodet Levoča

GEOPLUS - geodetické a kartografické práce, Levoča a okolie

GEOPLUS Levoča. Geodetické a kartografické služby, vytýčenie hraníc pozemkov, práce v inžinierskej geodézii. Viacročná prax a skúsenosti sú garanciou serióznej a kvalitnej práce spoločnosti..

Adresa: Jána Francisciho 1729/28, 05401 Levoča
Telefón: 0908980378, 0911264013
Fax:
Kontaktná osoba: Vladimír Čech
Mobil:
E-mail: geopluslevoca@mail.t-com.sk
Vladimír Čech - GEOPLUS, geodet Levoča

Spoločnosť pracuje na trhu od 1.10.2006. Jeho viacročná prax a skúsenosti sú garanciou serióznej a kvalitnej práce spoločnosti.
Cieľom našej spoločnosti sú predovšetkým spokojní zákazníkci.

Ponuka

Geodetické práce

KATASTER NEHNUTELNOSTÍ
* geometrický plán rozostavanej stavby (je to jeden z dokladov potrebný na predloženie v banke, aby ste dostali úver na dostavbu domu)
* geometrický plán pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (je to jeden z dokladov potrebných ku kolaudácii)
* geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (ak chcete deliť svoju parcelu)
* geometrický plán na zlúčenie parciel (ak chcete svoje parcely zlúčiť do jednej)
* geometrický plán na úpravu hranice parcely (ak chcete upraviť hranice svojej parcely)
* geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (ak chcete založiť list vlastníctva na Váš pozemok)
* geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (ak vzniká cené bremeno len na časť pozemku)
* geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (ak chcete, aby Váš pozemok bol zobrazený aj na katastrálnej mape)
* vytýčenie hraníc pozemkov

Pripravíme pre Vás geometrický plán v 3 rovnocenných vyhotoveniach, ak je potrebné aj vo viacerých, samozrejme autorizačne overený autorizovaným geodetom a kartografom.


INŽINIERSKA GEODÉZIA
* zriaďovanie vytyčovacích sietí
* vytýčenie stavebných objektov
* kontrolné meranie
* podklady pre projekčnú činnosť
* tvorba účelových máp
* meranie a tvorba digitálnych máp závodov
* polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN
* zameranie vytýčených inžinierskych sietí
* porealizačné zameranie stavby
* zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
* zameranie a výpočet kubatúr

Výstupná dokumentácia je dodávaná štandardne vytlačená 3x a podľa požiadavky je možné ju dodať vo všetkých bežných formátoch grafických formátoch(pdf, dgn, dwg, vyk, vgi, a iné) na CD. Samozrejmosťou pri všetkých druhoch prác je odborné poradenstvo zadarmo.


OSTATNÉ PRÁCE
* vektorizácia a digitalizácia katastrálných máp a iných mapových podkladov
* ROEP
* zameranie a tvorba mapy cintorínov
* geodetické elaboráty pre výstavbu líniových stavieb

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Vladimír Čech - GEOPLUS, geodet Levoča

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Doľany, Dlhé Stráže, Dravce, Levočská Dolina Levočské Lúky, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang